fbpx

Rekisteriseloste ja tietosuoja

Rekisterinpitäjä

Maatila Tahlo
Y-tunnus 2500091-2
Kuruntie 1510
34140 Mutala

Rekisterin yhteyshenkilö

Sanna Tahlo, Kuruntie 1510, 34140 Mutala / p. 044 5343459

Rekisterin nimi

Maatila Tahlon asiakasrekisteri

Maatila Tahlon uutiskirje (sähköpostilista)

Maatila Tahlon Graani-kauppa

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon, hoitamiseen ja kehittämiseen, palveluiden toteuttamiseen, asiakaspalvelun, toiminnan ja sivuston kehittämiseen, mielipide- ja markkinatutkimuksen toteuttamiseen, jälleen markkinointiin käyttäen Facobookin, Googlen ja sähköpostimarkkinointiin tarkoitettuja työkaluja, tuotteiden ja palvelujen markkinointiin sekä tietojen tilastointiin ja analysointiin.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella.

Rekisterin tietosisältö

Etunimi, Sukunimi, yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot, Y-tunnus, Sähköpostiosoite, Postiosoite, Puhelinnumero, Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot: laskutus ja maksutiedot, tilaustiedot.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin kirjeessä mainitun linkin kautta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilötiedot saadaan, kun käyttäjä tulee asiakkaaksi, tilaa uutiskirjeen tai kirjautuu Graani-kauppaan. Tietoja kerätään myös evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi-, myynti- tai markkinointitutkimustarkoituksiin.

Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille:

Mailchimp sähköpostimarkkinointiohjelma Mailchimp on sitoutunut EU:n Privacy Shield standardiin. Lue lisää: https://mailchimp.com/help/mailchimp-european-data-transfers/

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Suomen henkilötietolaki (1050/2018),

10 § Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (917/2014)

Rekisteri- ja tietosuojaseloste päivitetty 6.2.2024

Sonnit laitumella